YEDEK SUBAY İŞLEMLERİ1. Yedek subaylık müracaat hakkı kazandıran öğrenim nedir?

    KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onaylayacağı en az üç yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi veya yüksekokullar ile bu öğretim müesseselerinin dengi olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan okullardan mezun olanlar, yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran öğrenim koşullarına sahiptirler.

2. Yedek subaylık müracaatı ne zaman yapılır?

    KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı eğitim kurumlarından mezun olanlar, mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmek zorundadır.

3. Yedek subaylık müracaatı nasıl yapılır?

    Müracaat, şahsen veya bir hısımı tarafından bir dilekçe vermek suretiyle ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne yapılır. Müracaat eden, dilekçe ile birlikte KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onaylı mezuniyetini belgeleyen diploma veya okul çıkış belgesini veya bunların tıpkıçekimi (fotokopisini) ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne verir. Zamanında ve uygun müracaat edenlere, belgeleri alınan ve kayıtları yapılanlara bir “Alındı Belgesi” verilir.

4. Yedek subay aday adaylarının son yoklamaları nasıl yapılır?

Son yoklama;

        a. Kurallara uygun olarak müracaat eden ve kaynağa alınanların yoklamaları, her yıl Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saptanan tarihlerde yapılır.

        b. Yoklama tarihleri, basın ve yayın yolu ile duyurulur.

        c. Yoklamaya katılacak olanlar, duyuruda belirtilen tarih ve yerde, gerekli belgelerle birlikte hazır bulunarak yoklamalarını yaptırma zorundadırlar.

        ç. Yedek subay yoklamasını yaptırıp Eğitim Merkezi Komutanlığına katılmak için sevk belgesi alan, yüksek lisans veya doktora öğrencileri öğrenim belgelerini (KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı) Eğitim Merkezi Komutanlığına katılacağı günden önce vermek zorundadırlar. (katılış gününden önceki mesai günü saat 17.00’a kadar).

5. Yedek subay aday adaylığı hakkı kazananların hizmet süresi ne kadardır?

Yedek subay aday adaylığı hakkı kazandıran bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar askerlik hizmetini aşağıdaki şekilde yerine getirirler:

        a. Yedek subay (asteğmen) olanlar 12 ay hizmet yapmak

        b. Çavuş olanlar 12 ay hizmet yapmak

6.Yedek subay olarak hangi dönemlerde askere gidilir?

    Yedek subayların celp dönemleri yılda 3 kez yapılır. Yedek subay son yoklama tarihleri Mart, Haziran ve Eylül ayları içinde olur.

    Sınav tarihleri ise yoklama günü sınava katılacak yedek subay adaylarına belge verilerek belirtilir. Sınav sonuçları internet üzerinden www.mucahit.net  ya da www.guvkk.net sitesi içerisindeki ASAL ve Seferberlik sekmesinden açıklanır.