GENEL BİLGİLER


1. KKTC’de kimler askerlik yapar?

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan her kişi değiştirilmiş şekliyle 59/2000 sayılı KKTC Askerlik Yasası gereğince askerlik ödevini yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü durum halinde, KKTC Cumhuriyet Meclisinin onayı ile askerlik çağı içinde bulunan kadınlar da askerliğe alınabilirler.


2. KKTC yurttaşlık yasasına göre kimler yurttaş sayılmaktadır?

    KKTC’de veya yabancı ülkede doğan;

        a. Annesi Kıbrıslı Türk, babası Kıbrıslı Türk veya

        b. Annesi Kıbrıslı Türk, babası yabancı uyruklu veya

        c. Babası Kıbrıslı Türk, annesi yabancı uyruklu olanlar KKTC yurttaşıdırlar.


3. KKTC yurttaşlığı nasıl kazanılır?

    Yurttaşlık doğum yolu ile ve doğum anında kazanılır. Yurttaş olmak için başvurmak veya KKTC kimlik kartı almak gerekmez.


4. Askerlik yükümlülüğünü yapmayan bir kişi KKTC yurttaşlığından çıkar veya çıkarılır mı?

       a. KKTC dışında doğan ve 18 yaşına kadar sürekli olarak KKTC dışında yaşayanlar, 18-21 yaş arasında, KKTC İçişleri Bakanlığı’na müracaat ederek askerlik yükümlülüğünü yapmadan yurttaşlıktan çıkmak isteyebilir. 21 yaşından sonra askerlik yükümlülüğünü yapmayanlar yurttaşlıktan çıkamazlar.

      b. KKTC dışında doğan, ancak sürekli olarak KKTC’de ikamet edenler, askerlik yükümlülüklerini yerine getirmeden yurttaşlıktan çıkamazlar.

     c. KKTC’de doğanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmadan yurttaşlıktan çıkamazlar.


5. KKTC yurttaşları ile sonradan KKTC yurttaşlığına geçenlerin askerlik yükümlülüğü nedir?

        a. KKTC yurttaşı olanlar  askerlik yükümlülüklerini KKTC’de yerine getirmek zorundadır.

        b. KKTC yurttaşlığına geçenlerden, eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetlerini yerine getirdiklerini veya muaf olduklarını belgelendirenler veya ülkelerinde mecburi askerlik mükellefiyeti olmayanlar, askerlik yasası uyarınca askere alınmazlar. Bunlardan askerlik yapmayanlara veya askerliğini yaptığını belgelendiremeyenlere askerlik yasası kurallarına bağlı olarak askerlik hizmeti yaptırılır.

        c. Ancak, askerlik çağına girmeden (19 yaşından önce) KKTC yurttaşlığına geçenler askerlik çağına girdikleri tarihten, askerlik çağına girdikten sonra KKTC yurttaşlığına geçenler ise yurttaşlığa geçtikleri tarihten başlayarak altı ay içinde müracaat etmedikleri takdirde yedek subaylık hakkından yararlanamazlar.

        ç. KKTC yurttaşlığına geçen üçüncü uyruklu kişiler 2000 sterlin ödeyip askerlik mükellefiyetinden muaf tutulabilirler.


6. Askerlik çağı içinde olup yurtdışına çıkmak isteyenler ne yapması gerekir?

        a. Askerlik işlemini tamamlamış (terhis olmuş) veya askerlik erteleme işlemlerini ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek yaptırmış olan yurttaşlarımız KKTC kimlik kartlarını çıkış limanlarında muhaceret memurlarına göstererek yurtdışına çıkış yapabilirler.(Yurtdışına çıkış yapabilmek için yurttaşlarımızın askerlik durumlarını gösteren belgelerini yanlarında bulundurmalarına gerek yoktur)

        b. Askerlik işlemi tamamlanmamış veya ertelemesini yaptırmamış olan yurttaşlarımız yurtdışına çıkış yapamazlar. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.


7. Kimler askerlik yapmaz (muaftır)?

       
a. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre aklen veya bedenen askerliğe elverişli olamayanlar,

        b. Özel statü kapsamında olup statülerini koruyarak askerlik çağı dışına çıkanlar (49 yaşını dolduranlar) askerlikten muaftırlar. Muafiyet belgesi ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilerek alınacaktır.

        c. KKTC yurttaşı olup 49 yaşının doldurmuş olmasına rağmen askerlik hizmetini yerine getirmemiş olanlar 2000 sterlin ödeyip askerlik mükellefiyetinden muaf tutulabilirler.

        ç. 12 Aralık 2014 tarihinden önce KKTC yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmetini yaparak terhis olanlar ile bu tarihten önce KKTC yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmeti yapmak için silah altına alınanlar askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

       d. KKTC yurttaşlığı devam ederken belirtilen tarihten sonra askerlik hizmetini başka bir ülkede yapan vatandaşlarımızın askerlik hizmetleri KKTC Askerlik Yasası kapsamında sayılmayacaktır.

8.Değiştirilmiş Şekliyle 59/2000 sayılı Askerlik Yasasına nasıl ulaşabilirim?   

  Değiştirilmiş Şekliye 59/2000 sayılı Askerlik Yasasını ilgili bağlantı adresinden indirebilirsiniz. [Askerlik Yasası]