ER İŞLEMLERİ

1. Askerlik çağının başlangıcı nedir?

    Askerlik çağının başlangıç yaşı 19’dur. Başlangıç yaşının tespitinde yaşa girilen senenin ocak ayının birinci günü esas alınır.


2. İlk yoklama nedir?

    a. Askerlik çağına giren ve tespiti yapılan yükümlülerin isim listeleri, her yıl ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü tarafından yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları yerdeki muhtarlıklara gönderilmektedir. Muhtarlık binası olan yerlerde muhtarlık binasına, olmayan yerlerde herkesin görebileceği bir mahalde muhtar tarafından 1-30 Ocak tarihleri arasında askıya asılmak suretiyle ilan edilir. Bu ilan aynı zamanda yükümlülere tebliğ mahiyetinde sayılır.

    b. O yıl askerlik çağına girdiği halde her ne sebeple olursa olsun mahalle veya köy muhtarlıklarında asılan isim listelerinde ismi olmayan veya ismi yanlışlıkla yazılan yurttaşlar 5 Şubat’a kadar Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli düzeltmeyi yaptırmak zorundadırlar.

    c. Askerlik çağına girdikleri halde isimlerini nüfus kaydına veya askerlik kütüğüne geçirmemiş bulunanlara saklı denir.


3. Saklı durumundan olanlar ne yapmalıdır?

    Saklı durumunda olanların yanlarında pasaportlarının aslı ve tıpkıçekimi (fotokopisi) ile beraber ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Yurtdışında ikamet edenlerin ise ilave olarak Polis Muhaceret Müdürlüğünden giriş-çıkış kayıtlarının dökümünü almaları gerekmektedir.


4. Son yoklama nedir?

    Şubat ayı içinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenerek basın ve yayın yolu ile duyurulan tarihlerde (Şubat tatilinde)  o yıl ilk yoklaması yapılanlar ile önceki yıl yapılan son yoklamada yoklama heyeti tarafından ertesi yıla bırakılanların son yoklaması yapılır.


5. Yoklama kaçağı nedir?

        a. Meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayarak yoklamaya katılmayanlara yoklama kaçağı denir.

        b. Askerlik ertelemesi yapılanlardan öğrenim, ihtisas veya stajlarını tamamlayanlar veya tamamlamaktan vazgeçenler, mezuniyet tarihinden veya tamamlamaktan vazgeçtiği tarihten, erteleme hakkı devam edenler ise erteleme bitim tarihinden başlayarak üç ay içinde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne gerekli müracaatı yapmadıkları takdirde yoklama kaçağı durumuna düşerler.

        c. Yoklama kaçaklarının isim listesi ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü tarafından yakalanmaları için Polis Genel Müdürlüğüne gönderilir.


6. Yoklama kaçağının cezası nedir?

    Yoklama kaçağı olanlar askeri suç ve cezalar yasası kuralları uygulanır. (suçu işlediği tarihteki asgari ücretin ¼’ü tutarında para cezası). KKTC Askerlik Yasasına göre öğrencilikleri devam edenlerin para cezasını ödemeyi müteakip okullarından alacakları öğrenci belgeleri ile ASAL  ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


7. Askerlik hizmeti süreleri ne kadardır?

        a.Er statüsünde (hizmet süresi 15 ay)

        b.Er statüsünde. (hizmet süresi 12 ay) Mezun olduğu yıl askere giden meslek lisesi mezunu ve çıraklık okulundan mezun olan kalfa diplomasına sahip yükümlüler.)

        c.Asteğmen statüsünde (hizmet süresi 12 ay)

        ç.Çavuş statüsünde (hizmet süresi 12 ay)

        d.Kısa dönem er statüsünde (hizmet süresi 8 ay, uygulanmıyor)

        e.Bedelli askerlik statüsünde (hizmet süresi 1 ay)


    Öngörülen süreler asker kaynağının yeterliliğine bağlı olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi, Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.


8. Her celp yılında kaç kişi askere alınır?

    Her celp yılı için yedek subay ve çavuş ihtiyacı ile silah altına alınacak er miktarı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilir.


9. Bakaya nedir?

    Yoklamaları yapılarak askere alınmalarına karar verilenlerden, Eğitim Merkez Komutanlığına belirtilen zamanda katılmayanlara bakaya denir. Bunlar yakalandıkları anda polis tarafından Eğitim Merkez komutanlığına teslim edilirler.


10. Bakaya olmanın cezası var mı?

    Bakaya olanlara askeri suç ve cezalar yasası kuralları uygulanır (suçu işlediği tarihteki asgari ücretin ½’si tutarında para cezası).