GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR

 

           1.  Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2021 yılı 44’üncü dönem 5’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına aşağıda belirtilen belgeler ile 17 Eylül 2021 tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamaları           21 Eylül 2021 tarihinde 08.30–16.00 saatleri arasında Güv.K. ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.

                a.  KKTC kimlik kartı,

                b.  T.C. kimlik kartı ile T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi (çift uyruklular için),

                c.  Yurttaşlığa kabul belgesi fotokopisi (çift uyruklular için)

                ç.  KKTC doğum kayıt belgesi (yeni tip KKTC kimlik kartı olmayanlar için),

                d. Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi,

                e.  Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet fotokopisi,

                f.  Sürüş ehliyeti olanların sürüş ehliyeti fotokopisi,

                g.  İkametgah belgesi,

                ğ.  Sağlık problemi olanların, sağlık raporu fotokopisi ve 12 adet vesikalık fotoğraf.

           2.  Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adayları yoklama tarihinde müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulunduracaktır.

            3.  Son yoklamaya katılacak olan yükümlülerin Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, maske takmaları, ayrıca kendilerine verilen randevu zamanına uyması önem arz etmektedir.

           4.  Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular, Askerlik Yasası‘nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacaktır.

          

           Önemle duyurulur.