1. KKTC Kimlik Kartı fotokopisi,

2. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ve vukuatlı T.C. Nüfus Kayıt örneğinin aslı (Çift uyruklular için),

3. Varsa, Yurttaşlık Belgesi ve fotokopisi (Çift uyruklular için),

4. KKTC Doğum Kayıt Belgesinin aslı,

5. 5 Adet vesikalık fotoğraf,

6. İkametgâh Belgesi

7. Halen öğrenci olanlar öğrenci belgesi, mezun olanlar diplomanın aslı ile birlikte bir adet fotokopisi, Meslek lisesi mezunları diploma fotokopisi (Eğitim Bakanlığından onaylatılacaktır),

8. Varsa, sağlık problemiyle ilgili raporlar